Lisa Verdegaal


Budgetcoach Amsterdam


Uw financiën niet op orde?

Heeft u geen zicht meer op uw inkomsten en uitgaven? Heeft u betalingsproblemen of beginnende schulden? Wilt u weer orde op zaken stellen, maar weet u niet waar u moet beginnen? De budgetcoach leert u hoe u goed en verantwoord omgaat met geld. Zij helpt u evenwicht te brengen en te houden in uw inkomsten en uitgaven.   Meer...

Wat is een budgetcoach?
Een budgetcoach is een onafhankelijke adviseur voor iedereen die het zicht op zijn financiële huishouding kwijt is. Zij treedt op als tijdelijke hulp en brengt orde aan in de financiën. Zij bezoekt u aan huis en maakt samen met u een budgetplan dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zo ontstaat er een gezonde en blijvende balans tussen uw inkomsten en uitgaven. Ook leert u hoe u een goede thuisadministratie opzet.   Minder...


Voor wie?

Een budgetcoach wordt vaak door werkgevers ingeschakeld voor werknemers met financiële problemen. Maar ook particulieren nemen op eigen initiatief een budgetcoach in de arm. In Nederland bestaan diverse mogelijkheden voor schuldhulpverlening via reguliere instanties zoals de gemeente. Hier komt echter niet iedereen voor in aanmerking. Bovendien werken deze organisaties volgens één vast traject met strikte voorwaarden en vaak zijn er lange wachttijden. Een budgetcoach past het traject aan op de persoonlijke situatie van de cliënt om erger te voorkomen.   Meer...

Financiële problemen komen voor in alle lagen van de bevolking. Het overkomt niet alleen mensen met een laag of minimum inkomen, maar óók gezinnen met tweeverdieners met een modaal inkomen of zelfs een bovenmodaal inkomen. Elke particulier, zelfstandig ondernemer of instelling kan een budgetcoach inschakelen. Eigenlijk iedereen die behoefte heeft aan professionele hulp bij financiële achterstanden.   Minder...


Wanneer?

Soms ontstaan financiële zorgen door onvoldoende inzicht in het huishoudboekje. Daarnaast kan het verlies van een vast inkomen problemen opleveren. Ook kunnen onvoorziene kosten een flinke stempel drukken op het budget. Te laat betalen van rekeningen zorgt voor extra kosten door aanmaningen, incasso en deurwaarders.   Meer...

De moeilijkheden ontstaan wanneer het geldtekort structureel wordt. Welke rekening gaat voor en welke blijft liggen? Een groeiende achterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat het zicht op betere tijden vervaagt. Schulden leveren bovendien veel negatieve gevoelens op. De budgetcoach kan u helpen! Zij gaat met u om de tafel en brengt de balans tussen inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Dat werkt prettig - voor uw portemonnee én uw privésituatie.   Minder...


Hoe werkt de budgetcoach?

De budgetcoach werkt niet voor, maar samen mét haar cliënt. De werkwijze is onder te verdelen in een aantal stappen: de intakefase, de hulpfase en de nazorg.   Meer...

Hoe werkt het?
De budgetcoach maakt een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke situatie. Na het vrijblijvende intakegesprek kijkt u samen wat de budgetcoach voor u kan betekenen. Dit variëert van een eenmalig budgetadvies tot een langdurige begeleiding. Is de stap voor u nog te groot om de budgetcoach thuis uit te nodigen? Vindt u het moeilijk om hulp bij uw schulden te vragen aan de budgetcoach? Vraag dan om een eerste contact per email waarin u uw situatie uitlegt.

Het intakegesprek
We kijken samen welke problemen er spelen en wat ik als budgetcoach voor u kan doen. We maken afspraken over het te volgen traject.

De hulpfase
Hierbij worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken en belastingaangiftes verzameld en geordend. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en indien er sprake is van schulden worden deze in kaart gebracht. De problematiek, financiële situatie en het budget worden hierdoor duidelijk.

De nazorg
In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans. De eerste maanden na de coaching zal regelmatig worden geïnformeerd (telefonisch of via persoonlijk contact) of alles nog loopt zoals was afgesproken.   Minder...


Over mij

Ik ben Lisa Verdegaal. Ik werkte vele jaren als financieel specialist voor diverse instellingen. Daarnaast heb ik veel ervaring met budgetcoaching voor non-profitorganisaties.   Meer...

Ik werk nu zelfstandig. Daardoor kunnen voor u de kosten laag blijven. Het uurtarief voor bedrijven en instellingen bedraagt EUR 75,- (exclusief BTW). Voor particulieren is het uurtarief EUR 60,- (inclusief BTW). Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.
Ik sta een heel persoonlijke benadering voor, waarbij ik, samen met u werk aan een nieuwe, evenwichtiger manier van uw financieel beheer, waardoor u hierover geen zorgen meer hoeft te hebben. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Telefoon: 06 - 1993 9617
E-mail: lisaverdegaal@hotmail.com

Bronckhorststraat 35 hs
1071 WP Amsterdam

Lees hier een interview met mij.

Lees hier mijn gastblog.

Lees hier mijn laatste column in Opzij.

Bekijk hier een interview met mij:


Bekijk hier mijn podcast "Besparen in coronatijd":


Minder...